عادل از شلوار خمره ای دایی گفت، دایی از موهای عادل!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ برنامه ویژه این هفته عادل فردوسی پور مصاحبه با علی دایی بود. در بخشی از این مصاحبه، عادل فیلم ها و عکس هایی از تیپ قدیمی علی دایی منتشر کرد و به او گفت چرا سبیل می گذاشتی؟ دایی در جواب گفت: “آن زمان مد بود. الان ولی به ندرت سبیل می بینی. ما اردبیلی هستیم و بر اساس مد پیش رفتیم. البته وقتی توی هرتابرلین بودم سبیل را زدم.»
دایی درباره شلوار خمره ای که علی دایی می پوشید هم حرف زد که علی دایی در جواب گفت: “خودت را نگاه کن. اگر آن موقع کسی شما را توی دانشگاه می دید فکر نمی کرد …