آب‌بازی "‌مایسا" بچه فیل باغ وحش ارم! + فیلم و تصاویر

با گذشت 16 ماه از تولد ” مایسا” نخستین فیل آسیایی در باغ وحش ارم، وضعیت این بچه فیل به همراه پدر و مادرش مطلوب است و هم‌اکنون در جایگاه جدید در باغ‌وحش ارم نگهداری می‌شود.