آخرین جزئیات مصوبات سفر دولت به استان مرکزی / تکمیل پروژه‌های مهم نیمه‌تمام استان مرکزی طی 3 سال + اینفوگرافی

استاندار مرکزی گاولویت نخست دولت در حوزه عمرانی اتمام پروژه‌های نیمه تمام است که با مصوبات سفر، پروژه‌های مهم نیمه‌تمام استان در حوزه راه و شهرسازی، بهداشت و درمان، کشاورزی، مراکز فرهنگی و ورزشی و ….در نهایت   ظرف سه سال آینده به بهره برداری می رسد