آلک بالدوین قاتل است؟/ نتیجه تحقیقات اف‌بی‌آی اعلام شد

مهر نوشت: بر مبنای تحقیقات اف‌بی‌آی اسلحه‌ای که در دست آلک بالدوین بود، بدون کشیده شدن ماشه نمی‌توانسته شلیک کند.