آماده باش کاخ سلطنتی ملک سلمان در مغرب برای خوشگذرانی شاهزادگان سعودی

منابع خبری از آمادگی کاخ سلطنتی آل سعود در مغرب برای خوشگذرانی شاهزادگان سعودی خبر دادند.