آمریکا بدترین عملکرد اقتصادی را در میان گروه 7 ثبت کرد

آخرین داده‌های دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) نشان می‌دهد که ایالات متحده در سه ماهه دوم سال 2022 بدترین عملکرد را در میان گروه هفت اقتصاد پیشرفته جهان داشته است.