آموزش و پرورش موظف به همکاری در برگزاری کنکور است

رئیس مرکز سنجش و آموزش کشور گفت: مشکلی بابت تامین زیرساخت‌های برگزاری کنکور دو بار در سال نداریم و آموزش و پرورش مانند سایر دستگاه‌ها موظف به همراهی در این آزمون است.