آیت‌الله سبحانی: توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی نیاز جامعه است

مرجع تقلید شیعیان ضمن ارزشمند دانستن توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی گفت: از کتابداران فعال و دلسوز و تلاش در راستای افزایش رضایت اعضای کتابخانه های عمومی استفاده شود.