آیین آغاز عملیات اجرایی احداث دانشکده دندان‌پزشکی هرمزگان برگزار شد

استاندار هرمزگان در آیین کلنگ زنی پروژه احداث دانشکده دندان‌پزشکی گفت: به دنبال افزایش سطح و کیفیت خدمات در بخش‌های مختلف درمانی هرمزگان هستیم.