ابتلای قطعی ۶۲ نفر به بیماری وبا

نیمی از مبتلایان سابقه سفر به کشورهای همجوار را دارند و بقیه بر اثر تماس با فرد آلوده مبتلا شده اند.