ابراهیم قنبری‌مهر، پیشکسوت سازسازی درگذشت

ابراهیم-قنبری‌مهر،-پیشکسوت-سازسازی-درگذشت

ابراهیم قنبری‌مهر از پیشکسوتان سازسازی موسیقی ایران بود که امروز دار فانی را وداع گفت.