اتفاقی که اولین بار برای مدافع استقلال افتاد

مهر نوشت: در جریان دیدار حساس هفته اول تیم‌های استقلال و سپاهان، اتفاقی برای یکی از مدافعان استقلال افتاد که برای او بی سابقه بود.