احداث ۱۳۶۱ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در بندرلنگه آغاز شد