اختصاصی| آغاز شمارش معکوس برای افتتاح ابرپروژه آبرسانی غدیر پس از 14 سال/کام 4.7 میلیون خوزستانی شیرین می شود

با ابتکار انجام شده به واسطه سفر رئیس جمهور به استان خوزستان، طرح غدیر این‌بار به طور کامل و با آبگیری از 3 روخانه کرخه، کارون و دز به بهره‌برداری رسیده و مقدمات افزایش کمیت و کیفیت آب شرب استان خوزستان مهیا خواهد شد.