اختصاص یک سوم اعتبارات شهرستان چالدران در کمیته برنامه‌ریزی به پروژه‌های عمرانی حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای