اخذ شهریه در مدارس دولتی کاشان با نام "مشارکت مردمی"

اخذ شهریه در مدارس دولتی کاشان با نام “مشارکت مردمی” صورت می‌پذیرد و با این شرایط والدین دانش‌آموزان گلایه‌مند هستند.