ادامه تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای جلوگیری از احیای برجام

ایسنا نوشت: در ادامه رویکرد خصمانه مقامات آمریکایی در قبال کشورمان برخی سناتورهای آمریکا با طرح ادعاهایی علیه ایران در رابطه با حمله اخیر به سلمان رشدی تلاش کردند مذاکرات دولت بایدن برای احیای برجام را زیر سوال ببرند.