ادعاهای تازه بولتون درباره ایران

ایسنا نوشت: مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا به برخی ادعاها مبنی بر تلاش ایران برای ترور وی واکنش نشان داد.