ارتباط اسناد کشف شده در اقامتگاه ترامپ با برنامه هسته‌ای عربستان چیست؟

شماری از روزنامه نگاران آمریکایی ادعا کردند، اسناد فناوری هسته‌ای کشف شده در اقامتگاه ترامپ برای فروش به عربستان بوده است.