اردویژه هلند| ثبت نخستین تساوی فاینورد با حضور 5 دقیقه‌ای جهانبخش

تیم فوتبال فاینورد در بازی خانگی اردویژه هلند متوقف شد.