ارزشی و انقلابی بودن خبرنگاران همراه با به تصویر کشاندن دغدغه مردم باشد + فیلم

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: ارزشی و انقلابی بودن خبرگزاری تسنیم زبانرد است و خبرنگارانی که دغدغه مردم را به تصویر می‌کشند باید مورد توجه واقع شود.