ارزیابی مشاور تیم مذاکره ایران از همزمانی توافق هسته ای احتمالی با ترور رشدی

مرندی نوشت : من برای نویسنده ای که نفرت و تحقیر بی پایان نسبت به مسلمانان و اسلام را به همراه داشته است، اشک نمی ریزم. اما آیا عجیب نیست … …