ارزیابی مشاور تیم مذاکره ایران از همزمانی «توافق هسته‌ای احتمالی» با ترور «رشدی»

ارزیابی-مشاور-تیم-مذاکره-ایران-از-همزمانی-«توافق-هسته‌ای-احتمالی»-با-ترور-«رشدی»

سید محمد مرندی مشاور تیم مذاکره نوشت:

من برای نویسنده‌ای که نفرت و تحقیر بی‌پایان نسبت به مسلمانان و اسلام را به همراه داشته است، اشک نمی‌ریزم.

وی یک بازیچه امپراتوری است که به عنوان یک رمان نویس پسا استعماری ظاهر شده است.

اما، آیا عجیب نیست که با نزدیک شدن به توافق هسته‌ای احتمالی، آمریکا ادعاهایی در مورد تلاش برای کشتن جان بولتون مطرح کرده

و اکنون این اتفاق می‌افتد؟ (ترور رشدی)

ارزیابی مشاور تیم مذاکره ایران از همزمانی «توافق هسته‌ای احتمالی» با ترور «رشدی»

بیشتر بخوانید :