اسامی 9 غایب و متاخر جلسه علنی امروز

عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی 9 نماینده متاخر و غایب جلسه علنی امروز قوه مقننه را قرائت کرد.