استاندار بوشهر: نهضت جهش تولید مسکن با حساسیت در استان پی گیری می‌شود