استاندار خراسان جنوبی: عدم پاسخگویی مدیران به خبرنگاران قابل قبول نیست

استاندار خراسان جنوبی، گلایه خبرنگاران از عدم پاسخگویی مدیران را غیرقابل قبول خواند و گفت: این در شأن مدیران نیست که پاسخگوی اصحاب رسانه نباشند.