استاندار خوزستان: عملکرد مسئولان ضعیف نقد شود

استاندار خوزستان در دیدار اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات خوزستان, گفت: رسانه‌ها باید دفاع واقع بینانه از مدیران کارآمد و نقد سازنده از مدیران ضعیف داشته باشند.