استفاده از ظرفیت‌های بسیج شهرداری تهران برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین

عضو شورای شهر تهران گفت: از ظرفیت‌های بسیج شهرداری تهران برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی استفاده شود.