استقرار ارتش سوریه در خطوط مقدم جبهه مقابله با ترکیه

منابع مطلع کُرد سوری از استقرار نیروهای ارتش سوریه در خطوط مقدم جبهه مقابله با حملات ترکیه در استان رقه خبر دادند.