استقلال، قهرمان فصل قبل در قعر جدول/ عکس

قهرمان فصل گذشته لیگ برتر در پایان روز نخست هفته اول لیگ بیست و دوم قعرنشین شد.