اسفندیاری: ابتهاج زندگی جذابی برای ساخت فیلم دارد

تهیه‌کننده “نرگس مست” می‌گوید که زندگی شعرا فراز و نشیب زیادی دارد که برای تبدیل به فیلم شدن جذاب است. افرادی باید این فیلم‌ها را بسازند که قدرت ساختن فیلم شاعرانه را داشته باشند.