اعتراض کادر فنی ذوب‌آهن با صحنه مشکوک به پنالتی

روی یک صحنه از دیدار پرسپولیس و ذوب‌آهن کادر فنی و بازیکنان سبزپوشان به تصمیم داور اعتراض کرده و معتقد به خطای هند پنالتی بودند.