اعتراف سارق موبایل قاپ به 21 فقره سرقت در "اهواز"

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری سارق حرفه‌ای موبایل قاپ با 21 فقره سرقت در شهرستان اهواز خبر داد.