اعضای هیئت رئیسه سال دوم شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از انتخاب هیئت رئیسه سال دوم شورای اسلامی شهر تهران در جلسه هم‌اندیشی خبر داد.