اعطای وام 50 میلیونی خرید لوازم خانگی برای خبرنگاران

وزیر صمت از اعطای وام 50 میلیون تومانی خرید لوازم خانگی برای خبرنگاران خبر داد.