اعلام اعضای هیأت انتخاب رویداد فیلم کوتاه «تصویر دهم»

اعضای هیأت انتخاب سومین رویداد فیلم کوتاه «تصویر دهم» به مدیریت مجید مجیدی اعلام شدند.