افزایش مراجعه‌ به درمانگاه‌های تامین اجتماعی همدان/ بیماران از زمان‌بر بودن نوبت‌دهی گلایه دارند

افزایش تقاضا نسبت به عرضه خدمات، سبب بروز نارضایتی در مدت زمان نوبت‌گیری بیماران در درمانگاه‌های تامین اجتماعی استان همدان شده است.