اقدام واشنگتن در خصوص تایوان غیرعقلانی و پرهزینه‌ بود/ روسیه به سمت پروژه توسعه اوراسیا مبتنی بر ابتکار کمربند و جاده چین حرکت می‌کند

اقدام-واشنگتن-در-خصوص-تایوان-غیرعقلانی-و-پرهزینه‌-بود/-روسیه-به-سمت-پروژه-توسعه-اوراسیا-مبتنی-بر-ابتکار-کمربند-و-جاده-چین-حرکت-می‌کند

دموکرات‌ها نیز مانند جمهوریخواهان اقدام غیرعقلانی و پرهزینه‌ای را در قبال تایوان صورت دادند که نماد فقدان عقلانیت است.