الخزعلی خواستار برگزاری هرچه سریعتر جلسات پارلمان عراق شد

دبیرکل جنبش «عصائب اهل الحق» عراق خواستار تشکیل «هرچه سریعتر» جلسات پارلمان برای انجام وظایفش از جمله «بررسی موضوع بودجه» شد.