الخزعلی خواستار برگزاری هرچه سریعتر جلسات پارلمان عراق شد

دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق خواستار تشکیل هرچه سریعتر جلسات پارلمان برای انجام وظایفش از جمله بررسی موضوع بودجه شد.