امام جمعه زنجان: مردم زنجان در عزاداری سرور و سالار شهیدان(ع) سنگ تمام گذاشتند

امام جمعه زنجان گفت: مردم زنجان در عزاداری سرور و سالار شهیدان(ع) سنگ تمام گذاشتند، چرا که همه ما مدیون خاندان امام علی(ع) هستیم.