امام جمعه سابق لواسان : سلمان رشدی مرتد است و باید اعدام شود، حالا مرندی نگران برجام شده؟ 

سید سعید لواسانی، از موضع مشاور تیم مذاکره درباره ترور «رشدی» انتقاد کرد.