امیر سیاری: برای اینکه روی پای خود بایستیم باید مرز دانش را بشکنیم

معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: اگر می‌خواهیم روی پای خود بایستیم و اگر می‌خواهیم دنباله‌رو کسی نباشیم باید پژوهشی انجام دهیم که مرز دانش را بشکند و ما را در مسیر تعالی قرار دهد.