انتخاب دوباره چمران به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر تهران/ اعلام ترکیب هیئت رئیسه شورا

مهدی چمران برای دومین سال از شورای ششم شورای اسلامی شهر تهران با 21 رای به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.