انتقال پرونده های مالیاتی به محل فعالیت اصلی شرکت‌ها/ پرونده 2 هزار و 315 شرکت جابه‌جا شد

مدیر کل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از انتقال پرونده های مالیاتی واحدهای تولیدی یا خدماتی به محل فعالیت اصلی شرکت خبر داد.