انفجار مهیب در پایتخت ارمنستان

چندین انفجار مهیب در ایروان باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان ارمنستان شده است.