انهدام باند انحرافی عرفان حلقه توسط اطلاعات سپاه

روابط عمومی سپاه الغدیر استان از انهدام باند انحرافی عرفان حلقه خبر داد.