انگلیس با شدیدترین کاهش دستمزدها در یک قرن اخیر مواجه شد

کنگره اتحادیه‌های کارگری انگلیس (TUC) اعلام کرد که افزایش دستمزدها در بریتانیا می‌تواند اواخر سال جاری میلادی تقریباً 8 درصد کمتر از تورم باشد که این بزرگترین کاهش دستمزدهای واقعی در 100 سال گذشته محسوب می‌شود.