اهداف پشت پرده اقدامات تحریک‌کننده آمریکا در تایوان

اهداف-پشت-پرده-اقدامات-تحریک‌کننده-آمریکا-در-تایوان

مقامات آمریکا در مواضع اعلانی و نیز اعمالی خود همواره تحریک سران پکن را در دستور کار قرار داده‌اند؛ مقامات آمریکا با تشدید تنش چه منافعی را دنبال می‌کنند؟