اهدای تندیس "مدیر موفق ملی در انقلاب صنعتی چهارم" به محمدجواد اقدامیان

در سومین اجلاس سراسری مدیران موفق ملی در انقلاب صنعتی چهارم، از محمد جواد اقدامیان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تولیدی ویستابست تجلیل به عمل آمد.